Objectius Fonamentals

Els nostres objectius:

-Que les dones no pateixin maltractaments ni psíquics ni físics.

– Igualtat de sexes

-Donar-li’s altres opcions de vida a les dones maltractades.

-Protecció màxima

Volem que les dones tinguin una vida decent.

Anuncis%d bloggers like this: