Recursos Financers

La nostra manera per recoleptar diners per a les dones es fen diversos actes, per exemple obres de teatres, funcions músicals i cada cert temps sortim al carrer venen productes com pins, xapas, anells, pulseres i calendaris de voluntaris, per guanyar els diners necessaris per la nostra assosiació.

Tenim un carnet de soci, aquests socis cada any paguen uns certs diners (minims), que també es una ajuda per guanyar diners, aquesta gent pot ingresar diners en la nostra compta sempre que vulguin.

Tanbé tenim empresas o col.laboradors anònims que ens financien per la ajuda de la casa d’acollida.

Anuncis%d bloggers like this: